رئيس اتحاديه باشگاههاي فوتبال گفت: آن زمان که ما فرياد ميزديم باشگاهها به بازيکنان پول زياد ندهند کسي توجه نميکرد و الان اين شرايط پيش آمده و شما مطمئن باشيد بعدا هم اين مشکلات وجود خواهد داشت.

عزيزالله محمدي درخصوص مشکلاتي که براي بازيکنان تيم باشگاهي پيش آمده و آنها به دليل نگرفتن مطالبات ماليشان اعتصاب کرده و يا تهديد به اعتصاب کردهاند و اينکه نقش اتحاديه باشگاههاي فوتبال در اين ميان چه ميتواند باشد گفت: ما ميتوانيم درباره استقلال و پرسپوليس درخواستي از وزير ورزش و هيات مديره اين باشگاهها بکنيم تا فکر عاجلي براي اين دو تيم صورت بگيرد. هيات مديره براي چه تشکيل ميشود؟ براي اينکه مشکلات را رفع کند.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: اگر عضو هيات مديره باشيم تا فقط در سفرها کنار تيم باشيم و مسائل ديگري را مطرح کنيم اما فکري براي حل مشکلات تيم انجام ندهيم همان بهتر که عضو هيات مديره نشويم. هيات مديره بايد کمکحال مديرعامل باشد و با آوردن منابع مالي مشکلات تيم را حل کند.

رئيس اتحاديه باشگاههاي فوتبال افزود: براي تيمي مثل راهآهن هم که مشکلي براي مالک آن پيش آمده من ميتوانم از بازيکنان اين تيم خواهش کنم تا به کارشان ادامه دهند. من از بازيکنان و مربيان درخواست دارم حالا که به آخر ليگ رسيديم و نتايج در سقوط و صعود تيمها تاثيرگذار است سختيها را تحمل کنند و آخر فصل به دنبال مطالباتشان بروند. بازيکنان بايد گذشت کنند و ايثار داشته باشند.

وي ادامه داد: آن زمان که ما فرياد ميزديم باشگاهها به بازيکنان پول زياد ندهند کسي توجه نميکرد و الان اين شرايط پيش آمده و شما مطمئن باشيد بعدا هم اين مشکلات وجود خواهد داشت. به نظرم دولت بايد کاري کند به طور مثال استقلال و پرسپوليس را موقتا و غرضي به بخش خصوصي بدهند تا تعيين تکليف شود. دولت ميگويد اين تيمها دولتي است خودش هم هيات مديرهاش را انتخاب ميکند بعد توقع دارد که ديگران پول باشگاه را بدهد و مشخص است که کسي اين را قبول نميکند. دولت بايد فکر عاجلي در اينباره بکند و يا تيمها را به بخش خصوصي بدهد و يا اينکه براي آنها هزينه کند.

عزيزمحمدي در پاسخ به اين سوال که در اين ميان نقش اتحاديه فوتبال چيست گفت: اتحاديه فوتبال کاري نميتواند کند. ما فقط ميتوانيم درخواست بدهيم چراکه ما قدرت اجرايي نداريم و مسائل اجرايي دست رئيس فدراسيون است.

وي افزود: آن زمان که ما ميگفتيم کانون بازيکنان تشکيل شود به همين دليل بود. بازيکنان آمدند و شوراي مرکزي اين کانون انتخاب شد و جلساتي هم گذاشتيم اما از دوستان خواستيم که جلسهاي تشکيل شود و اساسنامه را به وزارت ورزش ببريم و مصوب کنيم اما کسي اين کار را نکرد.