آخرين تمرين پرسپوليس قبل از ديدار مقابل فجر سپاسي بعد از ظهر امروز برگزار شد.

آخرين تمرين تيم فوتبال پرسپوليس قبل از سفر به شيراز از ساعت 14 امروز در ورزشگاه درفشيفر دنبال شد.

به گزارش فارس، در اين تمرين بازيکنان پرسپوليس آخرين مرور کارهاي تاکتيکي را در دستور کار خود قرار دادند. سرماخوردگي قاسم دهنوي، پيام صادقيان و يک بازيکن ديگر پرسپوليس باعث شده تا نگراني در اردوي قرمزپوشان به وجود آيد.

* با توجه به بررسي پرسپوليسيها به احتمال فراوان فردا هواي شيراز باراني و دو تيم پرسپوليس و فجر در زيرباران بازي خواهند کرد.

* علي دايي در تمرين امروز هنگام فوتبال دسته گرمي ترکيب ديدار پرسپوليس و سپاهان را به ميدان فرستاد و مشخص بود که در بازي فردا به احتمال فراوان دست به ترکيب برنده خود در بازي قبلي نخواهد زد.

* صحبتهاي بازيکنان و دايي در ابتدا و انتهاي تمرين و همقسم شدن براي پيروزي مقابل فجر سپاسي در نوع خود بسيار جالب بود.

* پرسپوليسيها قرار است ساعت 17 امروز به سمت شيراز پرواز کنند.