کاپيتان بايرنمونيخ پس از پيروزي 2 بر صفر در زمين نورنبرگ معتقد است با گذشت زمان باواراييها موفق به کسب برد در خانه حريف شدند.

فيليپ لام اظهار داشت: خوب بازي را شروع نکرديم. در اين مورد که کيفيت زمين بازي هم خوب نبود، جاي ترديدي نيست که همين ما را مجبور ميکرد با پاسهاي کوتاه رو به عقب بازي کنيم. به همين دليل بيشتر روي توپهاي بلند کار کرديم که همين گاه روي پاس دوم برايمان ايجاد مشکل ميکرد.

وي ادامه داد: اين اقدام بيشتر به سود حريف بود تا ما اما در نهايت در نيمه دوم اوضاع را بهتر کرديم و توانستيم برنده از بازي خارج شويم.

در اين پيکار ماريو ماندزوکيچ 18 و فيليپ لام 49 براي بايرن گلزني کردند.