فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي برگزاري ديدار دوستانه با تيم ملي ايران را تأييد کرد.

به نقل از روزنامه ديلي سان، کيروش سرمربي فعلي ايران است و مقامات فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي تأييد کردند که وي نقش مهمي در برگزاري ديدار دوستانه ميان ايران و تيم ملي فوتبال اين کشور داشته است.

شايعات در آفريقاي جنوبي حاکي از اين است که سرمربي پرتغالي پس از رقابتهاي جامجهاني 2014 برزيل هدايت تيم ملي فوتبال اين کشور را در دست ميگيرد. مسابقه دوستانه ايران و آفريقاي جنوبي در ماه مي برگزار خواهد شد.

آفريقاي جنوبي در ماه مارس مقابل برزيل به ميدان ميرود؛ سپس دو ديدار دوستانه مقابل ايران در تهران و استراليا در سيدني برگزار خواهد کرد.

گوردون ايگسوند هدايت تيم ملي فوتبال اين کشور را براي اين سه ديدار دوستانه بر عهده خواهد داشت. فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي هنوز ايگسوند را برکنار نکرده است و منتظر خواهند ماند تا قرارداد وي در ماه ژوئن به پايان برسد اما در عوض قرارداد وي پس از اين مدت تمديد نخواهد شد.