به گزارش
خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، ماریا شاراپووای روس در صدر بندی زنان ثروتمند دنیا قرار گرفته است.

وی در سال گذشته 21.7 میلیون یورو درآمد بالاتر ازسرنا ویلیامز (14.9) و لی نا (13.3) میلیون یورویی قرار گرفته است نکته جالب اینجاست که در بین لیست 10 نفره ثروتمندترین ورزشکار زن دنیا هفت نفر ازدنیای

تنیس هستند.


شارایووا در گفتگو با فیگارد گفت: انیها همه اعداد است که منتشر میشوند و در واقع کسی نمیرود تا حساب بانکی شما را چک کند پس هیچ کس، هیچ وقت به طور دقیق نمیداند که شما چقدر درآمد دارید به

همین خاطر است که من انیجور اخباررا جدی نمیگیرد.

شارایووا اخیرا نیز یک شرکت تولید آبنبات به نام شوگویووا راهاندازی کرده است که برخلاف تصورش با موفقیت مواجه شده است.


آبنباتهای شرکت شاراپووا اکنون در 25 کشور دنیا نمایندگی دارد.

جالب تر آن است که برای اولین بار تبلیغ این آبنبات در فرانسه آغاز شده است اما هنوز در این کشور نمایندگی ندارد.