مدافع آرژانتيني تيم فوتبال اينتر در پايان فصل اين تيم ايتاليايي را ترک مي کند.

روزنامه کوريره دلواسپرت نوشت اعتبار قرارداد والتر ساموئل مدافع 35 ساله با باشگاه اينتر در پايان فصل به انتها مي رسد و نشانه اي از تصميم وي براي تمديد قرارداد ديده نمي شود.

ساموئل به مسئولان اينتر اطلاع داده است در پايان فصل از اين تيم جدا خواهد شد.

مدافع سابق تيم ملي آرژانتين اوت 2005 از رئال مادريد به اينتر پيوست و قبل از آن در تيم هاي نيوولزاولدبويز و بوکاجونيورز آرژانتين و رم توپ مي زد.وي تصميم دارد قبل از بازنشستگي مدتي در تيم هاي کشورش توپ بزند.