مسئولان کمیته رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال از ورود به پرونده بازیکن جنجالی استقلال خبر دادهاند.

درگیری بازیکن استقلال در یکی از بیمارستان های تهران که به بازداشت موقت وی انجامید، یکی از اخبار جنجالی این روزهای فوتبال است.

مسئولان بیمارستان از پیگیری شکایت خود خبر داده اند واستقلالی ها نیز به دنبال جلب رضایت آنها و مختومه شدن این پرونده هستند.
این بازیکن که در بازی مقابل سایپا نیز برای تیمش بازی کرد، ممکن است با وجود جلب رضایت شاکی خود با محرومیت فوتبالی مواجه شود.
مسئولان کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال با تاکید بر این نکته که رفتار این بازیکن می تواند به چهره فوتبال ایران در جامعه آسیب بزند، از ورود به این پرونده در صورت دریافت مدارک لازم خبر داده اند.