سايت گل – محمد نوري بعد از بازي با فجر در مصاحبه با برنامه نود به اين نكته اشاره كرد كه خانه اي خريده و براي پرداخت قيمت خانه مجبور شده از آندرانيك تيموريان 110 ميليون تومان،از رضا نورمحمدي 30 ميليون تومان و از غلامرضا رضايي 10 ميليون تومان قرض بگيرد.نوري كه به خاطر بدقولي هاي مكرر باشگاه در پرداخت مطالبات بازيكنان به شدت شاكي است مي گويد نگرفتن پول قراردادش از پرسپوليس باعث شده تا به خاطر قرض هايي كه گرفته در شرايط بدي قرار بگيرد.
اين مشكل البته براي بيشتر بازيكنان پرسپوليس وجود دارد و تقريبا تمام آنهايي كه قرارداد هاي سنگيني در ابتداي فصل بسته بودند و تا حالا تنها به 20 تا 30 درصد آن ملبغ رسيده اند ظاهرا با مبلغ عمده اي از رقم قراردادشان يا كل آن دست به معامله هاي سنگين و خريدهاي آنچناني زده اند و حالا كه پول به آنها نرسيده به مشكل برخورده ان و از بي پولي مي نالند ،طوري كه انگار براي خريد يك وعده غذا هم پول ندارند و از پس هزينههاي حداقلي زندگي يوميه شان هم بر نمي آيند.
در اين ميان برخي بازيكنان مثل محسن بنگر و حسين ماهيني به دنبال فراهم كردن وام هاي 50 ميليوني هستند تا هم بخشي از خريدهايشان را پوشش دهند هم امورات روزانه شان را بگذرانند اما برخي ديگر كه نه دوستي مثل آندو دارند كه دستش توي جيبش برود و دست شان به وام 50 ميليوني هم نمي رسد با مشكلات بيشتري مواجهند.
ظاهرا پاداش 10 ميليون توماني برد مقابل سپاهان كه شايد سنگين ترين پاداش تاريخ ليگ برتر به ازاي برد در يك بازي باشد هم دردي از بازيكنان دوا نكرده و اصلا به چشم پرسپوليسي ها نيامده است.
ظاهرا بازيكنان پرسپوليس به تامين بودجه در تعطيلي ليگ دلخوشند و مي خواهند ببينند بعد از بازي با صبا تكليف مابقي قراردادهايشان چه مي شود. آيا پروين از عهده تامين خواسته هاي آنها و خواباندن صداي اعتراض شان برمي آيد يا وضعيت از اينكه هست بدتر مي شود؟