چنین تفاوت سنی بین دو مدعی برتر گلزنی در تاریخ لیگ ایران سابقه نداشته است.

سایت گل ـ در صدر جدول گلزنان لیگ برتر اثری از رضا عنایتی 37 ساله و مهرداد بایرامی 21 ساله میبینم چنین تفاوت سنی بین دو مدعی برتر گلزنی در تاریخ لیگ ایران سابقه نداشته است. البته از بین گلزنان پرسن و سال میتوان به علی پروین اشاره کرد که سال 1363 با آنکه 38 ساله شده بود در 6 بازی پرسپولیس 9 گل به ثمر رساند و فوقالعاده عمل کرد.
علی پروین در آن سال 4 گل به راه آهن، 3 گل به شاهین، یک گل به سعدآباد و یک گل به پیام زد. ضمنا از فاصله 16 ساله باز هم بگوییم که فوتبال ما در رده ملی هم زمانی سابقه ایجاد فاصله سنی تا مرز 16 سال را هم داشته است. حرف از سال 1381 تا 85 است که براساس شناسنامه حسین کعبی 16 سال از علی دایی کوچکتر بود. حالا این فاصله 16 ساله را جای دیگر یعنی در جدول ردهبندی گلزنان برتر مسابقات لیگ میبینیم.