طبق اعلام دبير کل فدراسيون فوتبال اردوهاي تيم ملي فوتبال از 24 فروردين آغاز ميشود.

تيم ملي فوتبال ايران سال آينده در جام جهاني 2014 برزيل حاضر ميشود.

به نقل از فارس، طبق اعلام مهدي محمدنبي دبير کل فدراسيون فوتبال اردوهاي تيم ملي از 24 فروردين آغاز ميشود. در اولين اردو در راستاي آمادهسازي حضور در جام جهاني تيم ملي 24 فروردين به ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي ميرود.

پس از بازگشت از اين اردو مليپوشان اردويي 27 روزه در اتريش برگزار ميکنند که طي آن در 3 مسابقه دوستانه به مصاف بلاروس، مونتهنگرو و آنگولا ميروند.

کاروان تيم ملي سپس به ايران باز ميگردد و دو روز استراحت ميکند و پس از آن براي سفر به برزيل عازم سائوپائلو ميشود.