مشکلات مالي تيم ملي فوتبال براي حضور در اردوي آفريقاي جنوبي برطرف شد.

به دنبال برگزاري جلسات مشترک ميان مسوولان وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال و پس از برگزاري نشست هاي ستاد حمايت از تيم ملي به رياست نصرالله سجادي براي شرکت در جام جهاني برزيل، وزارت ورزش به فدراسيون فوتبال کمک مالي کرد.

در اين جلسات مديران فدراسيون فوتبال بارها درباره مشکلات مالي اش با متوليان ورزش به گفت و گو پرداخته بودند، حتي در مقطعي کارلوس کي روش اعلام کرده بود که به دليل مشکلات مالي اردوي آفريقاي جنوبي لغو شده است که مسوولان وزارت ورزش و جوانان در راستاي حمايت از تيم ملي و برنامه هاي سرمربي پرتغالي اش شرايط را براي برپايي اردوي آفريقاي جنوبي فراهم کردند.

به گزارش ايسنا، معاون حرفه اي و قهرماني وزارت ورزش و جوانان با اعلام اين خبر تاکيد کرد: تيم ملي براي شرکت در اردوي آفريقاي جنوبي مشکل مالي نخواهد داشت.

او اضافه کرد: دو هفته آينده تخصيص ديگري براي فدراسيون هاي ورزشي خواهيم داشت و مبلغ قابل توجهي را در اختيار فدراسيون فوتبال قرار مي دهيم تا تيم ملي محدوديتي در اعزام به نخستين اردوي تدارکاتي براي جام جهاني نداشته باشد.

همانطور که وزير ورزش در جلسه با کي روش قول داده بود که از تيم ملي فوتبال براي حضور در جام جهاني حمايت کند، وزارتخانه در گام نخست به وعده اش عمل کرد و قرار است تا جام جهاني مشکلات مالي را از پيش پاي تيم ملي بردارد.