روزنامه بيلد آلمان نوشت ميشائيل شوماخر اسطوره اتومبيلراني فرمول يک جهان که از ماه دسامبر در بيمارستاني در فرانسه در کما به سر مي برد بر عفونت ريه غلبه کرد.

اين روزنامه دو روز قبل نوشته بود شوماخر هفته گذشته به ذات الريه مبتلا شده است اما سپس نوشت اين عفونت قبلا ايجاد شده بود و اکنون خطر برطرف شده است.

بيلد نوشت: «بنابراين شوماخر در نبرد با ذات الريه پيروز شده است.»

شوماخر 45 ساله روز 29 دسامبر هنگام اسکي در ارتفاعات مريبل فرانسه در کوه آلپ دچار حادثه شد و پس از برخورد سرش به سنگ به کما رفت.

شوماخر پس از جراحي براي کاهش خونريزي در کماي مصنوعي قرار گرفت و دماي بدنش پايين آورده شد تا خطر وارد شدن آسيب بيشتر کاهش يابد.

مدير برنامه هاي قهرمان هفت دوره رقابت هاي فرمول يک جهان روز 30 ژانويه اعلام کرد پزشکان معالج وي به تدريج داروهاي آرام بخش را کاهش خواهند داد تا وي را از کماي مصنوعي خارج کنند.

خانواده شوماخر روز پنجشنبه اعلام کرد وي «همچنان در فرايند به هوش آمدن است» و اين فرايند ممکن است مدتي طولاني ادامه يابد.