بازيکن پيشين تيم ملي فوتبال کشورمان گفت: براي اينکه فوتبال تهران را احيا کنم کانديداي رياست هيئت فوتبال استان تهران شدم.

بهنام ابوالقاسمپور در خصوص اعلام آمادگياش براي حضور در انتخابات هيئت فوتبال استان تهران عنوان کرد: براي حضور در هيئت فوتبال استان تهران تنها به خدا توکل کردم و در انتخابات حاضر شدم، چون هيچکس را ندارم که از من حمايت کند.

به گزارش تسنيم، وي ادامه داد: اينکه رسانهها و جرايد در اين چند روز از من حمايت کردند تنها لطفشان را نشان ميدهد و من با هيچکدام از آنها صحبتي انجام ندادهام که بخواهند مرا حمايت کنند. رسانهها به احتمال فراوان چون ورزشي بودن، تحصيلات، سابقه ملي و کارنامه من را ديدهاند حمايت خود را از بنده اعلام کردهاند.

کانديداي رياست هيئت فوتبال استان تهران با بيان اينکه هدف اصلياش براي حضور در انتخابات هيئت فوتبال کمک به فوتبال تهران است، گفت: ميخواهم به هيئت فوتبال استان تهران ورود کنم تا فوتبال تهران را به جايگاه اصلي و واقعياش بازگردانم. با وجود احترامي که براي استانهاي خوزستان، اصفهان، گيلان، خراسان و ... قائلم اما در سالهاي گذشته تهران بيشترين و بااستعدادترين بازيکنان را در فوتبال و تيم ملي داشت.

ابوالقاسمپور به دوران طلايي فوتبال تهران اشاره کرد و يادآور شد: بازيکناني مانند جواد زرينچه، امير قلعهنويي، حميد استيلي، برادران فنونيزاده، مهدي مهدويکيا، ناصر محمدخاني و ... همه بازيکناني بودند که از فوتبال تهران به تيم ملي معرفي شدند و اين نشاندهنده استعداد بالاي فوتبال تهران است اما اکنون در تيمهاي نوجوانان، جوانان و بزرگسالان چند بازيکن از تهران وجود دارد؟ پيش از اين هميشه بازيکنان از شهرستان به تهران ميآمدند تا در اينجا فوتبال را دنبال کنند اما در حال حاضر اين روند برعکس شده است.

بازيکن پيشين تيم ملي فوتبال کشورمان در ادامه خاطر نشان کرد: مسئولان هيئت فوتبال استان تهران در اين چند سال زحمات زيادي براي فوتبال پايتخت کشيدهاند و کارهاي زيادي هم انجام دادهاند اما با وجود زحمات زيادي که کشيدهاند برخي مسائل فراموش شده است.

وي اعمال تغييرات در سيستم مديريتي هيئت فوتبال استان تهران را ضروري دانست و عنوان کرد: قصد دارم در صورتي که در انتخابات موفق شدم با ارگانهاي مختلف همکاري کنم و از شهرداري، آموزش و پرورش و بسيج کمک بگيرم تا فوتبال پايه رشد بيشتري داشته باشد. براي رشد فوتبال تهران بايد تلاش زيادي انجام داد و ميخواهم با برنامههايي که دارم بار ديگر فوتبال تهران را احيا کنم، چون پتانسيل زيادي در اين استان وجود دارد.

ابوالقاسمپور در پايان تصريح کرد: تمام سعي و تلاشم را خواهم کرد تا بتوانم انتخاب شوم اما اين موضوع بستگي به مجمع دارد. با اين حال من رايزنيهاي خود را انجام دادهام و اميدوارم رئيس هيئت فوتبال استان تهران شوم.