حسين هدايتي گفت: خصوصي شدن پرسپوليس محال است.

حسين هدايتي در حاشيه جلسه خصوصيسازي باشگاه پرسپوليس در جمع خبرنگاران در خصوص اينکه آيا اين باشگاه خصوصي ميشود، گفت: به نظرم خصوصي شدن پرسپوليس محال است.

به گزارش فارس، وي ادامه داد:ا لبته همه بحث امروز درباره همين خصوصيسازي است.

رئيس اسبق هيأت مديره باشگاه پرسپوليس در پاسخ به اين سؤال که آيا هنوز از فوتبال فراري است، گفت: بله من هنوز از فوتبال فراريام.