سرمربي تيم فوتبال فجرسپاسي گفت: اگر در ذوبآهن ميماندم جايگاه اين تيم در جدول رفيع ميشد.

به گزارش فارس، محمود ياوري پس از برد تيمش مقابل ذوبآهن در نشست خبري گفت: من مربياي نيستم که با يک غوره سرديم شود و با يک مويز گرمي. من براي برد فجر خوشحالم اما براي باخت ذوبآهن ناراحت شدم. من ميدانستم که ذوبآهن چطور بازي ميکند و سعي کرديم ضد فوتبال بازي نکنيم و روي ضد حملات نتيجه بگيريم و خوشبختانه از حوادث بازي هم به نفع خودمان استفاده کرديم البته براي ذوبآهن کساني هستند که ناراحت باشند اما من هم به سهم خودم از نتايج اين تيم ناراحتم.

وي ادامه داد: اين بازي براي ما مرگ و زندگي بود اما زندگي کماکان ادامه دارد اما اگر ميباختيم خيلي چيزها را از دست ميداديم بازيکنان من بازيکنان متوسطي هستند اما در اين بازي به اندازه سه تيم دويدند.

ياوري با بيان اينکه من استاد نيستم، افزود: لطفاً به من استاد نگوييد من شاگرد هستم اما در اين بازي بدون ضد فوتبال به هدفمان رسيديم.

سرمربي تيم فوتبال فجر سپاسي شيراز در مورد صحنهاي که بازيکنان خودش را براي جلوگيري از درگيري هول ميداد، تصريح کرد: هولي که من ميدادم محبتآميز بود و اجازه نميدادم تا بازيکنان الفاظ ناشايست عليه هم به کار ببرند. عشوري و مالکي پيش از اين با هم در ذوبآهن همبازي بودند اما من با کارم مانع از درگيري آنها شدم.

وي در خصوص اينکه اگر در ابتداي فصل سرمربي ذوبآهن باقي ميماند اين تيم چه نتايجي کسب ميکرد، ادامه داد: من هيچ حس انتقامي در اين بازي نداشتم اما بايد اين را از کساني پرسيد که ميلشان با من نبود و با ديگران بود. اما کالاي من خريدار دارد. من دوست داشتم در ذوبآهن بمانم و اگر در اين تيم ميماندم جايگاه ذوبآهن در جدول رفيع ميشد.

سرمربي تيم فوتبال فجرسپاسي در خصوص عدم همزماني بازي تيمهاي مس و راهآهن با اين بازي بيان داشت: من گلهاي در اينباره دارم که اين گله ميتواند از تاج و يا بهروان باشد حالا اگر جام حذفي ديرتر برگزار ميشد اتفاقي نميافتاد. الآن تراکتورسازي سهميه گرفته و شايد انگيزهاي براي ليگ نداشته باشد.

ياوري در پايان در مورد اينکه مشکلات ذوبآهن چيست که اين تيم به اين وضعيت دچار شده گفت: من ريشهاي اصفهاني، سپاهاني و ذوبآهني دارم و خاک و فرهنگ اصفهان را ميشناسم. من با ذوبآهن در ايران سوم شدم و شايد به من هم بد کردند اما من کسي را نفرين نکردم و آنها را دعا کردم. حرفهاي زيادي است که من به زبان نميآورم.