مهاجم با تجربه و درخشان تيم فوتبال پاريسنژرمن با وجود مصدوميت در ليگ قهرمانان اروپا بازي خواهد کرد.


روزنامه اکيپ فرانسه در گزارشي از پيکار فردا شب سنژرمن در زمين بايرلورکوزن از مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان عنوان کرد مصدوميت کتف زلاتان ايبراهيموويچ همچنان برطرف نشده و بهبود نيافته است.

به نقل از فارس، مطابق اين گزارش «ايبرا» مدتهاست که با اين مشکل (مصدوميت) دست به گريبان شده اما با توجه به اين نکته که اساس برنامههاي پاريسيها در امور تهاجمي بنا شده، با اين حال همچنان مورد استفاده قرار ميگيرد.

نشريه فرانسوي نوشته ايبراهيموويچ با وجود درد ناشي از مصدوميت مقابل ژرمنها بازي خواهد کرد.

اين رسانه ترکيب احتمالي دو تيم را نيز اينگونه اعلام کرده است:

بايرلورکوزن:

لنو، هيلبرت، اسپاهيچ، توپراک، بونيش، بندر، راينارتس، رولفس، سام، کيسلينگ، کاسترو

پاريسنژرمن:

سيريگو، فان در ويل، آلکس، تياگو سيلوا، ماکسول، وراتي، تياگو موتا، ماتويدي، لوکاس، ايبراهيموويچ، پاستوره

پيکار بايرلورکوزن و پاريسنژرمن از مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا فردا (سهشنبه) ساعت 23:15 به وقت تهران در ورزشگاه بايآرهنا به ميزباني ژرمنها برگزار خواهد شد.