سرمربي تيم فوتبال صباي قم گفت:زماني که من به اين تيم آمدم صبا همه جوره مشکل داشت که هنوز هم پابرجاست.


صمد مرفاوي در گفتوگو با فارس، در خصوص شرايط تيم فوتبال صباي قم براي ديدار مقابل پرسپوليس گفت: خوشبختانه شرايط فني خوبي داريم و تمرينات خوبي هم برگزار کردهايم. در اين چند روز فشار تمرينات را براي بازي با پرسپوليس مناسب کرديم و آماده اين ديدار ميشويم اما مشکلات مالي کماکان در تيم ما وجود دارد و فعلا گريبانگير ما شده که هنوز به آن رسيدگي نشده است.

وي ادامه داد: قطعا مسائلي مالي در مسائل فني هم تأثيرگذار است چرا که يک بازيکن از لحاظ روحي و رواني بايد تمرکز داشته باشد تا بتواند کار فني خوب کند و همه سعي ما هم بر اين است تا جايي که ميتوانيم بچهها را آماده اين بازي کنيم و ميخواهيم با يک عملکرد خوب نتيجه خوبي هم بگيريم و بقيه مسائل را به دست خدا سپردهايم.

سرمربي تيم فوتبال صباي قم در پاسخ به اين سؤال که با توجه به اين مشکلات آيا از حضور در اين تيم پشيمان نشدهاي، افزود: چه بگويم؟! بايد تا جايي که ميتوانيم کار کنيم. زماني که من به اين تيم آمدم صبا همه جوره مشکل داشت که هنوز هم پابرجاست. ما تا جايي که ميتوانستيم سعي کرديم شرايط تيم را از لحاظ فني بهتر کنيم که بهتر هم شده و سعي ميکنيم بهتر هم بشود اما يک مربي بايد تمام شرايط را تجربه کند و در شرايط خوب کار کند و هم بد. ما هم فعلا کار ميکنيم و اين مسائل درون تيمي است و با صبر و حوصله حل خواهد شد.

وي در مورد شناختش از پرسپوليس بيان داشت: پرسپوليس تيم شناخته شدهاي است و همانطور که ما آنها را ميشناسيم آنها هم ما را ميشناسند. اين تيم از بازيکنان با تجربهاي سود ميبرد که ميتواند شرايط خوبي برايشان رقم بزند. پرسپوليس تيم پرمهرهاي است و ما بازي سختي مقابل آنها داريم اما اين به آن معنا نيست که بازي آنها راحت باشد. ما به نتيجهگيري در اين بازي اميدواريم.

مرفاوي در خصوص صحبتهاي هادي شکوري که گفته بود در بازي با پرسپوليس دفاعي بازي خواهيم کرد، تصريح کرد: هر تيم در هر بازي هم بايد به مسائل هجومي فکر کند و هم دفاعي و اينکه اگر بخواهيم فقط به يک موضوع فکر کنيم کار درستي نيست. نه ما و نه پرسپوليس با يک تفکر وارد زمين نميشويم که بخواهيم اينقدر محض درباره آن صحبت کنيم.

وي درباره اينکه مشکلات مالي صباي قم کي برطرف ميشود، گفت: من فکر ميکنم مسئولان به دنبال حل مشکلات تيم هستند و فعلا به دنبال راهحلهاي آن ميگردند حالا اينکه اين کار کي انجام ميشود نميدانم چرا که براي انجام کار اجرايي زمان لازم است.

سرمربي تيم فوتبال صباي قم درباره عملکردش مقابل پرسپوليس تصريح کرد: من با مس کرمان، پرسپوليس را بردهام و بازيکنانم هم انگيزه زيادي دارند که مقابل پرسپوليس که تيم بزرگي است بازي کنند.

وي در خصوص اظهارات محسن خليلي که گفته بود مرفاوي باعث شده او از صباي قم کنار برود، اظهار داشت: اين مسائل به من ربطي ندارد و دليلي هم ندارد که جواب محسن خليلي را بدهم. هر بازيکن بستگي به عملکردي که دارد ميتواند در يک تيم حضور داشته باشد. او را امسال هم نخواستند مگر من در ابتداي فصل اينجا بودم که او را نخواستند؟ اين مسائل به من ربط ندارد و دربارهاش صحبت هم نميکنم.

مرفاوي در پايان در خصوص صحبت خليلي که گفته بود چون او پرسپوليس بوده، مرفاوي او را از تيم کنار گذاشته، گفت: مگر بادامکي بازيکن پرسپوليس نبود؟ شما از او بپرسيد ببينيد من با او مشکلي دارم يا نه. هر بازيکن بر اساس توانايي که دارد ميتواند در تيم باشد حالا او يا هر کس ديگر. من راجع به اين مسائل فکر نميکنم و هر کس هر جور که دوست دارد ميتواند فکر کند و در اين امر آزاد است. دليلي ندارد که بخواهم با او خصومت داشته باشم و با فکرهاي او هم مشکلي ندارم.