مدافع تيم فوتبال استقلال گفت: توپ جمعکن کنار زمين انگار داشت به دروازهبان ملوان کادو ميداد.

حنيف عمرانزاده پس از شکست 4 بر 2 مقابل ملوان در جمع خبرنگاران در مورد بازي گفت: 4 گل خوردهايم در مورد بازي چه بگويم.

به گزارش فارس، وي در مورد درگيري لفظياش با يک توپجمع کن گفت: توپجمع کن انگار داشت کادو ميداد مثل همان کادوها و سکههايي که آخر بازي به بازيکنان ميدهند. او توپ را به دروازه ملوان ميداد.

مدافع استقلال در مورد اهانتهاي برخي تماشاگران به بازيکنان استقلال گفت: هر چه به من و بازيکنان استقلال گفتهاند در واقع به خانواده خود گفتهاند.