با حضور در وزارت ورزش و جوانان
رويانيان ريز قراردادهاي بازيکنان را به خادم داد


مديرعامل پيشين باشگاه پرسپوليس در ديدار با معاون وزير ورزش، ريز قراردادهاي بازيکنان پرسپوليس را به وي تحويل داد.


محمد رويانيان شب گذشته (چهارشنبه) به وزارت ورزشوجوانان رفت و با اميررضا خادم که از سوي وزير ورزش و جوانان مسئول رسيدگي به مسئله خصوصيسازي پرسپوليس و استقلال شده ديدار و گفتوگو کرد.

به گزارش تسنيم، رويانيان در اين ديدار ضمن صحبت کردن و تبادل نظر در مورد خصوصيسازي پرسپوليس، گزارشي از ازقام واقعي پرداخت شده به بازيکنان اين تيم و قراردادهاي آنها را به خادم تحويل داد.

پيش از اين فهرستي از قراردادها و پرداختها به بازيکنان پرسپوليس توسط مسئولان حال حاضر اين باشگاه منتشر شده که مورد تاييد مديرعامل پيشين پرسپوليس نيست. نکته جالب اينکه برخي از پيشکسوتان پرسپوليس که به قراردادهاي بازيکنان و کادر فني اين تيم اعتراض دارند گويا با توجه به اين ليست مصاحبه کردهاند.