دستيار پرتغالي سرمربي تيم ملي کشورمان عنوان کرد بنا به دلايل شخصي تيم ملي را ترک خواهد کرد.

روزنامه پرتغالي «رکورد» گزارش داد آنتونيو سيموئز، دستيار کارلوس کيروش 2 ماه پس از اينکه 70 ساله شد تصميم گرفت از همکاري با کيروش در تيم ملي ايران کنارهگيري کند اما دليل اين جدايياش را مربوط به فدراسيون فوتبال ايران ندانست و عنوان کرد به دلايلي کاملاً شخصي تصميم به جدايي از اين تيم گرفته است.