دبير کميته بازاريابي فدراسيون فوتبال درباره استفاده کارلوس کي روش سرمربي تيم ملي فوتبال ايران از برندجديد و اختصاصي درتمرينات تيم ملي گفت: مسوولان فدراسيون فوتبال بايد در اين باره موضع گيري کند.

عباس ترابيان با بيان اينکه همه بايد به تيم ملي و توافقات صورت گرفته متعهد باشند به ايرنا؛افزود: بالاخره فدراسيون فوتبال درباره برند حمايت کننده تيم ملي با حمايت کننده هاي مالي به توافق رسيده است و طبق قوانين بايد به تعهدات خود پايبند باشد.

به گزارش ايرنا، وي افزود: اينکه کي روش درتمرينات تيم ملي لباسي را برتن مي کندکه نام برند حمايت کننده اصلي را ندارد جاي سووال دارد و بايد مسوولان فدراسيون فوتبال به ان پاسخ دهند.

دبير کميته بازاريابي فدراسيون فوتبال درباره کناره گيري ناگهاني اميد نمازي از تيم ملي نيز گفت:درحال حاضر تيم ملي به جام جهاني رفته و ما نبايد به اين مسايل دامن بزنيم چرا که چيزي عايد ما نمي شود.

به گفته وي اين مساله يعني خود زني و خواسته رقباي ما درجام جهاني است و بايد به خاطر منافع ملي ازآن پرهيز کنيم.

به اعتقاد وي گاهي اوقات مسايلي پيش مي آيد و برخي به خاطرمنافع ملي از منافع شخصي خود چشم پوشي کنند اما با اين همه معتقدم حالا که 107 روز به آغاز رقابت هاي ما درجام جهاني مانده است بهتر بود اين اتفاق نمي افتاد و باهمدلي و حمايت از تيم ملي از کنار اين موضوع بگذريم تا تيم بدون حاشيه به جام جهاني برود.

اميدنمازي دستيارکارلوس کي روش امروز از سمت خوددرتيم ملي به دليل آنچه که گفته مي شود مسايل خانوادگي است ازتيم ملي کناره گيري کرد.