کمیته انضباطی پس از بررسی جزئیات پرونده و دعوت از طرفین حکم دیدار تیم های داماش و ملوان را به شرح زیر اعلام می کند:

1-تخلفات تماشاگران تیم داماش گیلان، در دیدار مورخ 15 آذر 92 مقابل تیم ملوان انزلی که بر اساس گزارش های داوری و نظارت، دلالت بر فحاشی، اهانت، سر دادن شعارهای غیر اخلاقی، پرتاب اشیا در طول مسابقه توصیف و همچنین بنا به ادعای مسئولان تیم ملوان بندرانزلی، وارد کردن خسارت به اتوبوس های تیم ملوان انزلی ذکر شده است و با لحاظ اینکه تخلفات تیم داماش مسبوق به سابقه هم بوده، به استناد مقررات بندهای چهارم و پنجم ماده 22 آیین نامه انضباطی، تیم داماش گیلان را به انجام یک بازی بدون تماشاگر و پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده و تذکر می دهد چنانچه در دیدارهای آینده، تخلفی از تماشاگران مربوطه گزارش شود، برگزاری دیدار در خارج از استان هم در دستور کار کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت.

2-درخصوص اظهارات آقای امیرعابدینی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان مبنی بر بیان مطالبی از طریق برنامه نود که در سایت های خبری هم انعکاس داشته و پرونده مفتوح و در دست رسیدگی است.

3-تخلفات عبدالله مرغوب سرپرست تیم داماش گیلان با مقررات بند دوم ماده 23 آیین نامه انضباطی تطبیق داده شده و نامبرده با توجه به مواردی که گفته، به مدت سه جلسه از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال، جریمه نقدی محکوم می شود.

4-رسیدگی به خسارات ادعایی باشگاه ملوان انزلی منوط به طرح شکایت با رعایت مقررات مواد 8 و 9 آیین نامه انضباطی و ارائه مستندات مثبت ادعا بر حسب موازین جاری خواهد بود.

بند یک رای در کمیته استیناف قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد ولی بند سه قطعی و لازم و الاجرا است.