سومين تمرين تيم فوتبال پرسپوليس بعد از ظهر امروز در چمن مصنوعي شهيد وطني قائمشهر برگزار شد.


سومين تمرين تيم فوتبال پرسپوليس در اردوي يک هفتهاي مازندران از ساعت 16 و 30 دقيقه امروز در ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر دنبال شد.

به گزارش فارس، در اين تمرين شاگردان دايي در چمن مصنوعي که شبيه زمين شهيد عضدي رشت است مرور کارهاي تاکتيکي را در دستور کار خود قرار دادند.

دروازهبانها نيز زير نظر غلامپور جداگانه تمرين کردند.

حدود 1500 هوادار مازندراني پرسپوليس امروز در ورزشگاه شهيد وطني حضور پيدا کردند. آنها ابتدا بازيکنان مازندراني پرسپوليس از جمله محمد عباسزاده را با لقب ببر مازندران مورد تشويق قرار دادند و سپس به ساير بازيکنان بابت حضورشان در قائمشهر خوشامدگويي گفتند، البته سبک جديد تشويق هواداران مازندراني باعث تعجب بازيکنان پرسپوليس شده بود.

قرمزپوشان با توجه به ازدحام 200 نفري مقابل درب هتل نيز امروز از نيروي انتظامي درخواست کمک کردند و به همين دليل 3 دستگاه ماشين نيروي انتظامي قرمزپوشان را در قائمشهر اسکورت کرد.

هواي امروز قائمشهر ابري است اما باراني نميبارد.

هواداران مازندراني همچنين اعتراضهايي به رضا حقيقي بابت خبر جدايياش از پرسپوليس داشتند و به وي با شعارهايي اعتراض کردند که با درخواست بازيکنان پرسپوليس اين شعارها تبديل به تشويق شد. اين در شرايطي بود که هواداران معتقد بودند که حقيقي به خاطر پول ميخواهد از پرسپوليس جدا شود.

با تصميم دايي پرسپوليسيها فردا يک جلسه تمرين ميکنند و روز سهشنبه در اولين ديدار تدارکاتي به مصاف حريف مازندراني خود ميروند.

همچنين با هماهنگي مسئولان رسانهاي تيم پرسپوليس امروز عکاسان نيز براي گرفتن عکس از تمرين مشکل خاصي نداشتند و شرايط لازم براي آنها مهيا بود.

رضا نورمحمدي با رفع مصدوميت در تمرينات گروهي شرکت کرد.

پرسپوليسيها در تمرين امروز به حفظ توپ و پرسينگ با 4 دروازه کوچک و سانتر از جناحين و ضربه به گل پرداختند.

در پايان تمرين نيز هواداران مازندراني به شدت بر عليه صدا و سيماي مازندران بابت پخش نشدن بازيهاي نساجي اعتراض کردند و صدا و سيماي مازندران را بيغيرت ناميدند. آنها همچنين شعرهاي مختلفي را به دليل پخش نشدن بازيهاي نساجي از صدا و سيما درست کرده بودند که آنها را يکي پس از ديگر در ورزشگاه ميخواندند.