از سوي کادر پزشکي آخرين وضعيت مصدومان پرسپوليس تا انتهاي هفته مشخص شد.


سيدمهدي سيدصالحي و محسن مسلمان دو بازيکن پرسپوليس هستند که به دليل مصدوميت در اردوي مازندران قرمزپوشان را همراهي نکردند. با توجه به جديدترين اظهار نظر پرسپوليس سيدصالحي قرار است تا انتهاي هفته فقط فيزيوتراپي و آبدرماني کند اما محسن مسلمان پس از بررسي متخصصان قرار است به زانوي خود در هفته جاري يک آمپول تزريق کند.

به نقل از فارس، همچنين سيدجلال حسيني نيز پس از بررسي مصدوميتش بايد تا انتهاي هفته فقط آبدرماني و فيزيوتراپي را در دستور کار خود انجام دهد.

شنبه هفته با بازگشت قرمزپوشان وضعيت اين سه بازيکن کاملا بررسي و براي تمرينات آينده آنها تصميمگيري خواهد شد.