پنجعلي: مشکلات را به پروين منتقل کردم


سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس گفت: جلسه خوبي با علي پروين داشتيم که باعث اميدواري نسبت به روزهاي پيش رو شد.

به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، محمد پنجعلي افزود: پس از صحبتهايي که با بازيکنان تيم در اردوي مازندران داشتم تصميم گرفتم به عنوان سرپرست تيم مطالب را به طور مستقيم به آقاي پروين مديرعامل باشگاه منتقل کنم. در همين ارتباط امروز جلسهاي با ايشان داشتم که در جريان آن مطالب اميدوارکنندهاي مطرح شد.

وي ادامه داد: در اين جلسه ابتدا مسائل مطرح شده از سوي بازيکنان و مشکلات آنها را به مديريت باشگاه منتقل کردم هرچند که تحرکات روزهاي اخير از جمله حل مشکل بعضي خودروهاي تحويل شده به بازيکنان نشان ميداد که باشگاه بيکار ننشسته و سخت در تکاپوي حل مشکلات مالي تيم است.

سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس خاطرنشان کرد: آقاي پروين در اين جلسه درباره بعضي فعاليتهاي موفق باشگاه در زمينههاي اقتصادي مطالبي را مطرح کردند که باعث ميشود نسبت به روزهاي آينده اميدوار باشيم. ايشان همچنين اضافه کردند با تامين بعضي منابع مالي منتظر آن هستند که مجوزهاي لازم از سوي وزارت ورزش و جوانان صادر شود که به محض انجام کارهاي قانوني و دريافت مجوزها بخشي از مشکلات مالي تيم و اعضاي آن برطرف خواهد شد.

پنجعلي در پايان افزود: طبق صحبتهايي که در اين جلسه مطرح شد همه اميدواريم که اين اتفاقات اوايل هفته آينده و قبل از شروع سال جديد روي دهد تا هرچند بازيکنان هم قسم شدهاند که بدون توجه به مسائل مالي براي قهرماني بجنگند اما با حل اين مشکلات روحيه بهتري پيدا کنند.