سلام
فک کنم همتون سرنوشت استیل آذین رو یادتونه.....
از نفر 3 جدول لیگ برتر به نفر 10 جدول دسته 1 رفته...
من می ترسم با این گندی که تیم پرسپولیس می زنه نره دسته 1...............................