سلام
از کاربران می خواهم در خواندن جوک ها جنبه داشته باشند...
سری بد هم در راه است:
اصفهانیه قله اورست رو فتح كرد.بهش میگن انگیزه ات چی بود؟؟ میگه خدا لعنت كنه كسی رو كه گفت اون بالا نذری میدن
...
*******************************اصفهانیه یه مگس می افته تو چایش مگس رو در میاره میگه :زود باش تف کن
!!!!
*******************************یارو اصفهانیه داشت میمرده، میگه: حسن کو؟ بچهاش میگه: من اینجام. بابا میگه: حسین کو: بچهاش میگه: من اینجام؛ بالاسرت. اصفهانیه میگه: پس کولر اون اتاق واسه کی روشنه؟؟
*******************************تهرونیه به اصفهانیه میگه: راست میگن اصفهانیا به خر میگن دادا اصفهونیه: آره دادا
*******************************اصفهانی بازاریه بزازییه: خانوم اومدس پارچه خریدس بردس بریدس دادس دوختن رفتس باش تو عروسی کلی رقصیدس قر دادس و پز دادس آ بعدی رفتس پارچه را شیکافتس پس اووردس میگد از رنگش خوشم نیومدس
....
*******************************