علي دايي به همراه دستيارانش و بهروان با حضور در بيمارستان بوعلي بر بالين کودکان سرطاني حضور پيدا کردند.

تيم فوتبال پرسپوليس براي تشکيل اردويي يک هفتهاي به مازندران سفر کرده و در ادامه کارهاي خداپسندانه خود اين بار پس از تمرين امروز قرمزپوشان در مازندران علي دايي به همراه دستيارانش و همچنين غلامرضا بهروان مسئول برگزاري مسابقات ليگ به بيمارستان بوعلي واقع در ميدان امام ساري رفت و بر بالين کودکان سرطاني ماهک حضور پيدا کرد.

به گزارش فارس، حضور دايي و دستيارانش در اين بيمارستان باعث شد تا خندههاي شيريني در اين بيمارستان با ديدن دايي و دستيارانش بر لب کودکان سرطاني نقش ببندد.

علي دايي نيز ضمن خوش و بش با اين بچهها با سخناني آنها را به آينده و اتکا به خداي بزرگ دعوت کرد و آنها را به زندگي اميدوار کرد، صحبتهاي شهريار بيشتر کودکان سرطاني را تحتالشعاع قرار داده بود تا حدي که پس از سخناني دايي همه اين کودکان براي سرمربي قرمزپوشان دست زدند اما نکته جالب برخورد دايي، باقري و ساير مربيان پرسپوليس با ميلاد کودک 17 سالهاي بود که به دليل بيماري سرطان چند سالي در بيمارستان بستري است.

ميلاد که يکي از دوستداران پروپاقرص دايي، باقري و غلامپور بود با ديدن دايي، شهريار فوتبال ايران را در آغوش کشيد و عکسهايي را که از دايي در کنار خود در بيمارستان نگه داشته بود به او نشان داد. همين موضوع بحث شد تا صحنههاي جذابي در برخورد اين نوجوان 17 ساله با پرسپوليسيها به وجود بيايد.

مسئولان بيمارستان بوعلي ساري نيز بابت اين اتفاق بسيار خوشحال بودند تا حدي که از دايي و دستيارانش و همچنين بهروان و عباسي مدير رسانهاي پرسپوليس بابت هماهنگيهاي لازم تقدير و تشکر کردند.

گفتني است گرفتن عکس يادگاري و يادبودهاي دايي، باقري، فروزاني، محمد دايي، غلامپور و حتي بهروان براي کودکان سرطاني نيز باعث شده بود تا شور و حال خاصي بين اين بيماران به وجود بيايد.

دايي در انتهاي ديدارش با کودکان سرطاني براي تمام مريضهايي که روي تخت بيمارستان هستند در روزهاي پاياني سال 1392 آرزوي سلامتي کرد و به آنها گفت با اميد به جنگ بيماريها برويد و هميشه با اتکا به خداوند بزرگ براي زندگي در آينده اميدوار باشيد، خداوند قطعاً در همه کارها يار و ياور انسانها است.

گفتني است دايي و دستيارانش پس از ورود به مازندران ديداري هم با يک کودک قطع نخاعي که 13 سال بر روي تخت بيمارستان بود، داشتند.