بليت دومين جدال اين فصل رئال مادريد و بارسلونا در لاليگا رکورد گرانقيمتترين بليت براي تماشاي نبرد سنتي 2 غول فوتبال اسپانيا را شکست.

هواداران تيمهاي رئال مادريد و بارسلونا براي تماشاي جدال بعدي اين 2 تيم بيش از هر زمان ديگري بايد هزينه کنند. هر هوادار براي تماشاي حساسترين بازي نيم فصل دوم لاليگا که بامداد 4 فروردين 1393 در ورزشگاه سانتياگو برنابئو برگزار ميشود، حداقل بايد 70 يورو بپردازد و اين در حالي است که بليت جايگاه ويژه سانتياگوبرنابئو تا 340 يورو هم ميرسد.

به گزارش تسنيم، طبق اعلام فدراسيون فوتبال اسپانيا، فروش عمومي بليتهاي الکلاسيکو از روز دوشنبه اين هفته آغاز خواهد شد و اين در صورتي است که پس از فروش بليت به هواداران عضو دو باشگاه، بليت ديگري باقي مانده باشد.

ارزانترين بليت براي تماشاي الکلاسيکو که 70 يورو قيمت دارد مربوط به سکوهاي ضلع شمال و جنوب طبقه چهارم ورزشگاه سانتياگو برنابئو است. اين در حالي است که تماشاي بازي از طبقه سوم ورزشگاه مبلغي بين 100 تا 130 يورو هزينه دارد. اين رقم براي تماشاي بازي از طبقه دوم بين 135 تا 215 يورو است. همچنين تماشاي بازي از طبقه اول از 185 تا 295 يورو هزينه دارد.

گرانترين بليتها هم مخصوص آن دسته از هواداراني است که ميخواهند بازي را از جايگاه ويژه تماشا کنند، قسمتي از ورزشگاه که حضور در آن مستلزم خريد بليتهاي از 210 تا 340 يورو است.