پروين نامه دوم را به وزارت ورزش نوشت


علي پروين دومين نامه خود را به وزارت ورزش نوشت تا تکليف اين باشگاه مشخص شود.

پس از نامه وزارت ورزش و جوانان به باشگاه پرسپوليس مبني بر اينکه مديران و هيئتمديره جديد حق عقد هيچگونه قراردادي را ندارند کارهاي علي پروين يکي پس از ديگري روي زمين ماند.

به نقل از فارس، از همين رو پروين دومين نامه خود را به وزارت ورزش پس از اعتراضهاي بازيکنان پرسپوليس نوشت.

در اين نامه پروين گزارش کاملي از هزينههاي خود تا امروز در باشگاه را اعلام کرد و همچنين اعلام کرد که مبلغي پول بابت پرداخت بازيکنان آماده است و اگر اين پول پرداخت نشود امکان دارد در سه بازي آينده خطر قرمزپوشان را تهديد کند.

از همين رو پروين از وزارت ورزش درخواست کرد تا با توجه به اوضاع نامناسب و وضعيت بازيکنان زودتر تکليف قرمزپوشان را روشن کند تا او بتواند سريعتر مشکل بازيکنان را حل کند.