مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس مدعي شد به غير از علي پروين ديگر مسئولان اين باشگاه را نميشناسد.

محمدرضا خلعتبري ابتدا در مورد شرايط فعلي پرسپوليس و شانس قهرماني اين تيم اظهار داشت: خوشبختانه اردوي بسيار خوبي را در شمال برگزار کرديم و در حال حاضر از لحاظ روحي و همچنين آمادگي بدني در شرايط خوبي قرار داريم.

به گزارش تسنيم، وي در ادامه افزود: 3 بازي حساس داريم ولي فکر ميکنم بازي با داماش بسيار تعيينکننده است. اگر اين تيم را ببريم شانس قهرماني پرسپوليس خيلي زياد خواهد شد. البته ديگر مدعيان هم شانس دارند و به هيچ وجه چيزي قابل پيش بيني نيست.

مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس در مورد مشکلات مالي سرخپوشان که با اعتراض بازيکنان اين تيم همراه شده است، گفت: حرف خاصي در اين مورد ندارم، چون هر صحبتي کنيم فايده ندارد. بازيکنان به اندازه کافي سختي کشيدهاند ولي مشکلات حل نشده است. ما فقط به خاطر هواداران و آبروي خود بازي ميکنيم ولي اين درست نيست که فکري به حال و روز بازيکنان نميکنند. بازيکنان بايد از لحاظ فکري آزاد باشند ولي اکثر بچهها بدهکار هستند و مشکلاتشان هم حل نشده است و به همين خاطر ذهنشان درگير است.

خلعتبري به نقش وزارت ورزش در مشکلات اخير باشگاه پرسپوليس اشاره و عنوان کرد: به هر حال وزارت ورزش نقش مهمي در باشگاه پرسپوليس دارد و اميدوارم هر چه زودتر اين مشکلات برطرف شود. راستش را بخواهيد من مسئولان پرسپوليس را نميشناسم و فقط پروين را ديدهام. شناختي اندک هم از آقاي منتقمي دارم و فقط ميدانم شمالي است! فقط بايد بگويم که بازيکنان پرسپوليس در سختترين شرايط به سر ميببرند و اميدوارم وضعيت درست شود.

وي در مورد اينکه برخي معتقدند فوتباليستها به هيچ عنوان مشکل مالي ندارند، اظهار داشت: به خدا قسم اينطور نيست. نميدانم مردم در مورد فوتباليستها چگونه قضاوت ميکنند. شايد يک ماشين خوب ملاک قضاوت مردم باشد ولي اين نوع قضاوت منطقي نيست. باور کنيد ما هم مشکلات خاص خودمان را داريم. بيمار نيستيم که بيجهت ناله کنيم و واقعا مشکل مالي داريم.

مهاجم پرسپوليس در پايان در مورد اينکه سال 92 براياش چطور بوده است، گفت: سال بدي نبود و خدا را شکر ميکنم. اميدوارم در سال 93 عملکرد بهتري داشته باشم و با پرسپوليس قهرمان ليگ شوم.