مربي پرسابقه فوتبال ايتاليا به بهانه تولد 75 سالگياش گفت قصد ادامه فعاليت حرفهاي دارد.

جيوواني تراپاتوني که دوشنبه 17 مارس (امروز) تولد خويش را جشن گرفته و 74 سالگي را پشت سرميگذارد، در گفتوگويي اظهار داشت به هيچوجه احساس پيري نميکند و همچنان مصمم است به مربيگري ادامه دهد.

وي که هماکنون مورد توجه فدراسيون فوتبال ساحل عاج جهت همکاري است. ضمن آنکه گفته ميشود مسئولان باشگاه هانوفر در حال رايزني با وي هستند.