با اعلام دبير فدراسيون فوتبال اردوهاي تيم ملي در آفريقاي جنوبي و اتريش برگزار ميشود.

پس از اينکه چند روز پيش برخي رسانهها از قول برخي مسئولان فدراسيون فوتبال از جمله علي کفاشيان در مورد احتمال منتفي شدن اردوي آفريقاي جنوبي به خاطر مشکلات مالي خبر دادند، مهدي محمدي نبي، دبير فدراسيون فوتبال در اين خصوص به فارس گفت: با توجه به صحبتهاي يکي دو روز اخير تصميمگيري بر اين شد که اين اردوها برگزار شود و به طور حتم تيم ملي براي اردوي آمادهسازي خود راهي آفريقاي جنوبي و اترش خواهد شد.