سرمربي يوونتوس قهرماني در رقابتهاي اين فصل ليگ ايتاليا را هدف اصلي تيمش عنوان کرد.

يوونتوس موفق شد در شبي که تعدادي از بازيکنان اصلي خود را در اختيار نداشت، جنوا را از پيش رو بردارد.

به نقل از ايسنا، آنتونيو کونته، سرمربي يوونتوس پس از برتري يک بر صفر تيمش مقابل جنوا گفت: آمدن به جنوا و پيروزي در مقابل تيمي که گويا بازي مرگ و زندگياش را انجام ميداد، تنها يک معني ميدهد آن هم اين که پيروزي در اين شرايط تنها از يک تيم فوقالعاده برميآمد. آن هم در وضعيتي که خسته بوديم. بازيهاي پرفشاري برگزار کرده بوديم اما نميتوانستم بازيکني را جايگزين کنم.

کونته درباره قهرماني تيمش در اين فصل گفت: هميشه گفتهام که اسکودتو هدف اصلي ماست، دادن سومين اسکودتوي متوالي به رئيس هدف ماست. البته که ميخواهيم در ليگ اروپا هم به پيش بروريم اما هدف اصلي هميشه اسکودتو بوده است. با خواندن روزنامه و گوش دادن به صحبت هاي مردم به نظر مي رسيد که آنها از همان روز جمعه حذف يوونتوس از ليگ اروپا را جشن گرفتهاند.

سرمربي يوونتوس درباره داوري گفت: چند اتفاق بحثبرانگيز هم وجود داشت اما همه ما ميدانيم که داوران هم انساناند و ميتوانند مرتکب اشتباه شوند. بنابراين از داوران تشکر ميکنم.

سرمربي جوان ايتاليايي در پايان درباره استراحت دادن به بالزارتي بازيکن جوان تيمش گفت: مشکلي که براي بارتزالي به وجود آمد به عنوان يک نمونه بايد مورد نظر قرار گرفته شود، از سيستم چرخشي من گلايه هايي شده بود، در حالي که من بارتزالي را به خاطر حضور در سه بازي پشت سر هم استراحت دادم و با وجود اين استراحت ديديد که او اين بازي را از دست داد. بازيکنان ديگري هم بودند که نياز به استراحت داشتند، اما مصدوميت مارکيزيو و جووينکو باعث شد انتخاب زيادي نداشته باشم. جنوا بسيار تهاجمي کار کرد، اما مهاجمين ما هنگام حفظ توپ خوب عمل کردند، گل هاي ديگري را هم به ثمر رسانديم که مردود اعلام شدند، در نتيجه از بازي تيم راضي هستم. مي توانستم هنگام ضربات آخر فرصت طلبتر عمل کنيم اما تيم حريف هم در دفاع و هم در حمله خوب عمل کرد.