پپه ماروتا دبير باشگاه يوونتوس گفت: ما به دنبال کسب موفقيت و پيروزي در تمامي سطوح هستيم و اميدواريم که بتوانيم به اهداف مورد نظر خود در اين فصل دست يابيم.

پپه ماروتا دبير باشگاه يوونتوس گفت: طي چند روز پيش صحبتهاي بسيار زيادي در خصوص هفتههايي که يوونتوس نتوانست با درخشش در زمين ظاهر شود و قدرتش را نشان دهد، اخبار زيادي منتشر شده است.

به گزارش باشگاخ خبرنگاران، تنها چيزي که ميتوانم بگويم اين است که يوونتوس با انگيزه بسيار بالا کار خود را شروع کرد و از همان ابتدا با سختيهاي زيادي هم مواجه بود ولي نتوانست به زانو دربيايد و اين مهمترين اتفاق ممکن بود تنها چيزي که ميتوانم بگويم اين است که ما به دنبال کسب موفقيت و پيروزي در تمامي مسابقات هستيم و تلاش ميکنيم تا به اهداف مورد نظر خود دست يافته و قدرتمان را هر چه بيشتر و بهتر بکار بگيريم.