اردوي تدارکاتي تيم ملي جوانان از هفتم فروردين ماه با حضور 27 بازيکن در کمپ تيم هاي ملي آغاز مي شود.

به نقل از فدراسيون فوتبال، اين اردو از 7 فروردين آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت.

علي دوستيمهر، سرمربي تيم ملي فوتبال جوانان اسامي بازيکنان دعوت شده به اين اردو را به شرح زير اعلام کرد:

ميثم جودکي از اراک

محسن محسن زاده از اردبيل

يوسف سيدي از آذربايجان شرقي

محمدرضا کاوه - حسين مهربان - محمدرضا بازاج از خراسان رضوي

محمد دريس از خوزستان

حسن داداشي و يحيي نجاريان از مازندران

علي قلي زاده - احمد گوهري - پيام نيازمند - سيد مجيد حسيني - ماهان رحماني - مهدي حسين زاده از تهران

علي خليلي از کرمان

ميلاد سرلک - آرمين سهرابيان - پوريا فخرفال - محمد بائوج - مهدي اميني از اصفهان

رضا جعفري از البرز

علي عابدي – سعيد عزت الهي - محمد پور رحمت اله و صادق محرمي از گيلان

ايمان سليمي از هرمزگان