معاون قهرماني وزير ورزش و جوانان با رد برخي خبرها مبني بر لغو اردوي تيم ملي فوتبال در آفريقاي جنوبي گفت: بعد از پايان بازيهاي ليگ اين اردو به طور حتم برگزار ميشود.

به نقل از پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان، نصرا... سجادي معاون قهرماني وزير ورزش و جوانان با مطلوب توصيف کردن وضعيت تيم ملي فوتبال ايران در فاصله کمتر از 100 روز به جام جهاني برزيل اظهار داشت: تيم ملي و فدراسيون فوتبال در اين مورد مشکل خاصي ندارند و اگر هم باشد مثل هميشه وزارت ورزش و جوانان حامي تيم ملي است و به تيم ملي کمک خواهد کرد.

سجادي در مورد اردوي تيم ملي در آفريقاي جنوبي هم يادآور شد: بعد از سه هفته پاياني ليگ برتر بلافاصله تيم ملي فوتبال ايران عازم آفريقاي جنوبي شده و در آنجا اردويي 24 روزه خواهد داشت.

وي ادامه داد: با اتمام اين اردو، تيم ملي راهي برزيل و حضور در مرحله نهايي جام جهاني ميشود. به طور حتم وزارت ورزش و جوانان از تيم ملي حمايت کرده و خواهد داشت و براي همين اردوي آفريقاي جنوبي برگزار مي شود.

رئيس ستاد ملي حمايت از تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني با اشاره به اهميت تيم ملي براي وزارت ورزش و جوانان و دولت گفت: دولت هيچوقت تيم ملي را تنها نگذاشته است و در ديداري هم که اخيرا وزير محترم ورزش با آقاي رئيس جمهور داشتند دکتر روحاني قول مساعد براي همه گونه حمايت از تيم ملي فوتبال را دادند.

سجادي افزود: انتظار ما از تيم ملي فوتبال کاملا منطقي است و دوست داريم بازي خوب و قوي از خود به نمايش بگذارد و ايجاد حس بردخواهي و صعود از گروه خود در نزد مردم کارشناسي نيست و کمکي به تيم ملي و بازيکنان نمي کند. جام جهاني عرصه بزرگي است و اميدواريم تيم ملي فوتبال ايران بهترين نمايش خود را در اين مسابقات از خود به نمايش بگذارد.