سرمربي روخيبلانکو عنوان کرد او هم همانند هر مربي آرزوي مربيگري تيم ملي کشورش را دارد.

ديهگو سيمئونه، سرمربي اتلتيکو مادريد در گفتوگو با شبکه تلويزيوني «TyC Sports» آرژانتين در آستانه قرعهکشي مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا گفت: ميدانيم که به هر تيمي که بخوريم مشکلساز خواهيم بود چون اتلتيکو تيمي سختکوش است که براي پيشروي در اين رقابتها دست از تلاش نخواهد کشيد. به هر حال بايد منتظر ماند و ديد چه اتفاقي خواهد افتاد چون وارد مرحله دشواري شدهايم. ما مقابل ميلان و رئال مادريد 15 دقيقه بد بازي کرديم، اگر اينگونه بخواهيم بازي کنيم و به تيمي بهتر از ميلان اجازه خودنمايي بدهيم، حتماً حذف خواهيم شد.

به نقل از تسنيم، وي افزود: در دوران حرفهاي مربيگري لحظاتي وجود دارند که به پيشرفت شما کمک ميکنند. من تحت فشار زندگي ميکنم، چون فوتبال همين امروز است و کارهاي خوب و بدي که شما ديروز انجام دادهايد امروز معنايي ندارد. اگر ما موفق به گذر از مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان نشويم خواهند گفت که بازي ما در اين سطح معنايي نداشته و انتقادات شروع ميشود. اگر هم اين موضوع را هضم و قبول نکنيم زندگي کردن با اين انتقادات سخت خواهد شد.

سرمربي آرژانتيني روخيبلانکو تصريح کرد: آرزويم اين است که بهترين عملکرد ممکن را با بازيکناني که در اختيار دارم، داشته باشم. ما همگي به دنبال قهرماني هستيم و نميخواهيم خودمان را فريب بدهيم ولي وقتي به عنوان يک مربي پيشرفت بازيکنانتان را ميبينيد واقعاً هيجانزده ميشويد. به رائول گارسيا نگاه کنيد، بازيکني که همين اواخر مورد انتقاد بود و خواهان جدايياش از اتلتيکو بودند ولي او مقابل ميلان فوقالعاده و بيشتر از يک قهرمان عمل کرد. او تبديل به بازيکني قدرتمندتر خواهد شد همانند ديهگو کاستا، گودين و کورتوا و ... .

سيمئونه در پايان خاطرنشان کرد: سرمربي آرژانتيني بودن قطعاً هدفي است که هر مربي براي خودش تصور ميکند و من همين چنين رويايي را در سر دارم. البته در حال حاضر من روي مربيگري در رده باشگاهي تمرکز کردهام. مربي تيم ملي بودن متفاوت است. به نظرم در سالهاي اخير بهترين مربيان جهان در رده ملي لوئيز آراگانو و دلبوسکه بودهاند که فوقالعاده عمل کردهاند. البته سرمربيگري آلبيسلسته يکي از اهداف من است ولي اميدوارم در بهترين زمان ممکن هدايت آرژانتين را به عهده بگيرم.