ژروم والکه دبيرکل فدراسيون بين المللي فوتبال - فيفا - هفته آينده به برزيل سفر خواهد کرد.

اين در حالي است که کمتر از 100 روز تا آغاز رقابت هاي جام جهاني فوتبال باقي مانده اما کار ساخت و ساز در سه ورزشگاه جام جهاني به پايان نرسيده است.

فيفا در پايگاه اينترنتي خود اعلام کرد اين سفر فرصت نهايي را در اختيار سازمان دهندگان رقابت ها به منظور تجديد آمادگي براي برگزاري رقابت هاي جام جهاني قرار مي دهد، رقابت هايي که از روز 12 ماه ژوئن آغاز مي شود.

از 12 ورزشگاه ميزبان برگزاري جام جهاني سه ورزشگاه هنوز آماده نشده اند: ورزشگاه هاي سائوپائولو، کوريتيبا و کويابا.

بازي افتتاحيه بين تيم هاي برزيل و کرواسي قرار است در ورزشگاه سائوپائولو برگزار شود. قرار است اين ورزشگاه در روز 15 ماه آوريل افتتاح شود حتي با اين که کار ساخت و ساز در آن به ظور کامل به پايان نخواهد رسيد.

ماه گذشته، فيفا احتمال حذف ورزشگاه کوريتيبا را از ميزباني جام جهاني رد کرد . فيفا در ابتدا خواستار اتمام کار ساخت و ساز ورزشگاه ها در ماه دسامبر شده بود.

روزنامه استادو دِ سائوپائولو گزارش داد والکه در روز هاي 24 تا 27 ماه مارس از برزيل ديدار خواهد کرد زيرا فيفا درباره تأخيرها در کار ساخت و ساز تأسيسات موقت در ورزشگاه هاي ميزبان جام جهاني از قبيل اتاق هاي خبر و همچنين تأسيسات امنيتي نگران است.