زاید مهاجم پرسپولیس پس از بازی مقابل فجر سپاسی از ناحیه آشیل پا دچار مصدومیت شد.

پس از بررسیهای انجام شده مشخص شد این بازیکن نمیتواند در بازی روز چهارشنبه برابر صبای قم به میدان برود. از همین رو زاید پس از جلسه با دنیزلی صبح امروز برای استراحت و مداوای پای خود عازم ایرلند شد و قرار است ۵ روز دیگر به ایران بازگردد.