جلسه قائممقام باشگاه پرسپوليس و سرپرست اين تيم صبح امروز در محل باشگاه برگزار شد.

پس از ناراحتي اعضاي پرسپوليس بابت اين که روز گذشته در باشگاه پرسپوليس هيچ کس جوابگوي مشکلات نبود صبح امروز بهروز منتقمي و مسئولان حسابداري باشگاه پرسپوليس در محل کار خود حاضر شدند.

به گزارش فارس، محمد پنجعلي سرپرست تيم پرسپوليس نيز به باشگاه رفت و در جلسه 60 دقيقهاي با بهروز منتقمي درباره مسائل مختلف و از جمله مشکلات پرسپوليسيها براي سفر به رشت گفتوگو کرد که در پي اين گفت و گو برخي مشکلات حل شد.

علي پروين سرپرست باشگاه نيز در تماسي تلفني اعلام کرد که هزينه چارتر قرمزپوشان را بدون مشکل براي سفر به رشت پرداخت خواهد کرد.

با اين حساب سفر قرمزپوشان به رشت امروز بعدازظهر انجام خواهد شد.