جلسه هماهنگي بازي فرداي پرسپوليس و داماش بدون حضور نماينده قرمزپوشان برگزار شد.


جلسه هماهنگي بازي پرسپوليس و داماش که قرار است فردا در ورزشگاه عضدي رشت برگزار شود امشب بدون حضور نمايندگان باشگاه پرسپوليس برگزار شد.

به گزارش فارس، در اين جلسه که بدون حضور پنجعلي سرپرست قرمزپوشان و عباسي مدير رسانه اي پرسپوليس برگزار شد، پرسپوليسي ها در بازي فردا قرمزپوش و داماشي ها آبيپوش شدند.

همچنين طبق هماهنگي هاي انجام شده فقط 10 درصد ورزشگاه شهيد عضدي به هواداران پرسپوليس داده شد و مابقي ورزشگاه به هواداران داماش تعلق گرفت.

سراواني مدير رسانه اي داماش در خصوص عدم حضور پرسپوليسي ها در جلسه هماهنگي گفت: ما طبق اعلام قبلي ساعت 20 شب جلسه را برگزار کرديم اما با توجه به اينکه پرواز پرسپوليسي ها يک ساعت تأخير داشت به اين جلسه نرسيدند و ما مجبور شديم جلسه را برگزار کنيم البته اين موضوع مقصر نداشت چون پرسپوليسي ها ناخواسته پروازشان با تأخير رو به رو شد و ما هم طبق قرار قبلي جلسه را ساعت 20 برگزار کرديم.