بانک ورزش - پس از مشخص شدن گروه ایران در آسیا، واکنشها به گروه تیم ملی متفاوت بوده. عده ای این گروه را گروه مرگ دانستند و عده دیگر، آسان ترین گروه رقابت ها را گروه ایران دانستند. كارلوس كي روش سرمربي تيم ملي ايران از جمله افرادی بود از سختي قرعه گفت.

كارلوس كي روش در مورد قرعه ايران و همگروهي با تيم هاي عربي گفت: گروه سختي است و همه تيم ها هم سطح است. نمي توان گفت تيم هاي آساني در گروه ما هستند. همه از يك منطقه مي آيند و مطمئنا رقابت سختي خواهيم داشت.» سرمربي ايران در ادامه با پاسخي شوك آور در مورد تمديد قراردادش با فدراسيون ايران گفت:« البته من در آن زمان سرمربي تيم ملي ايران نيستم و حرف هايي كه مي زنم مربوط به زمان حال حاضر است.»

كي روش در پاسخ به اين سوال كه حرف هاي شما به اين منظور است كه پيشنهادي از فدراسيون ايران براي تمديد به شما نشده است گفت:« اين مسئله را بايد از فدراسيون فوتبال بپرسيد. تنها چيزي كه مي توانم بگويم اين است كه فدراسيون بايد پيشنهادي بدهد كه من بتوانم روي آن فكر كنم و براي تمديد تصميم بگيرم.»

اين در حالي است كه طي هفته هاي گذشته علي كفاشيان در تمام مصاحبه هايش اعلام كرده بود تدارك لازم براي تمديد قرارداد كارلوس كي روش انجام شده و سرمربي پرتغالي بعد از جام جهاني برزيل هم هدايت ايران را بر عهده خواهد داشت.