سيمئونه:

راهي طولاني براي قهرماني در لاليگا باقي است


سرمربي آرژانتيني اتلتيکو با وجود صدرنشيني تيمش در لاليگا اعتقاد دارد که هنوز براي کسب عنوان قهرماني راهي طولاني باقي مانده است.

اين روزها تيمهاي اتلتيکو مادريد، بارسلونا و رئال مادريد رقابت بسيار نزديکي براي قهرماني در مسابقات باشگاهي اسپانيا موسوم به لاليگا دارند.

به نقل از فارس، اتلتيکو مادريد تا پايان هفته سيام لاليگا با 73 امتياز، بارسلونا با 72 و رئال مادريد با 70 امتياز رتبههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.

در حالي که اتلتيکو مادريد با قدرت صدرنشين است اما ديهگو سيمئونه سرمربي اين تيم معتقد است تا پايان مسابقات و فتح جام قهرماني راه طولاني باقي مانده است.

سيمئونه در اين زمينه اظهار داشت: هر مسابقه يک مسير طولاني است و لحظه به لحظه ديدارها سخت و دشوار هستند.

وي ادامه داد: بازيکنانم در حال تلاش باورنکردني و شگفتانگيزي هستند تا بتوانند عنوان قهرماني را کسب کنيم. تا پايان فصل راه طولاني باقي مانده است اما اينکه چطور براي ما به پايان خواهد رسيد، مشخص نيست.

سيمئونه گفت: تا پايان لاليگا 8 ديدار ديگر باقي مانده و اگر با همين قدرت به 4 يا 5 بازي پاياني برسيم ما اميد زيادي به زنده ماندن خواهيم داشت.

سرمربي آرژانتين اتلتيکو مادريد تأکيد کرد: در اين فصل ما براي آنکه محکم باشيم خيلي خوب کار کردهايم. برخي بازيکنانم براي اينکه پيشرفت بهتري داشته باشند، تلاش مضاعفي از خود نشان دادهاند و آنها نقاط ضعف را شناختهاند و نقاط قوت را نيز بيشتر از گذشته تقويت کردهاند. پس همين رويکردها بوده که ما را براي فتح جام قهرماني به رقابت با ديگران بهتر ترغيب کرده است.