پرسپولیس نیوز : سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت:بازیکنان پرسپولیس از طریق سازمان لیگ مطالبات خود را با هماهنگی باشگاه دریافت میکنند.
محمد پنجعلی در مورد تکلیف 2 میلیارد تومان کمک وزارت ورزش به باشگاه پرسپولیس گفت: خوشبختانه این پول مشکلی ندارد و خطری آن را برای رسیدن به پرسپولیس تهدید نمیکند و ما این پول را دریافت کردهایم.

وی در پاسخ به سوالی که این پول را چگونه به بازیکنان میدهید، گفت: فردا جلسهای بین منتقمی قائم مقام باشگاه دایی سرمربی و اینجانب برگزار میشود و لیست پرداختیها را تهیه و در اختیار سازمان لیگ قرار میدهیم.

سرپرست قرمزپوشان در پاسخ به سوالی که چرا این لیست را در اختیار سازمان لیگ قرار میدهید، عنوان کرد: طبق هماهنگیهای انجام شده پول به حساب سازمان لیگ رفته و پس از ارائه لیست از سوی دایی و باشگاه بازیکنان پولشان را از سازمان لیگ دریافت خواهند کرد. این مسئله خاصی نیست و به خاطر برخی از مسائل قانونی است.

سرپرست قرمزپوشان در پایان در پاسخ به سوالی که میزان پرداختی بازیکنان کادر فنی چقدر است گفت: قطعا این موضوع با نظر دایی انجام میشود اما باز هم این بچهها مشکل دارند و امیدوارم که بقیه مشکل بازیکنان ما زودتر حل شود. بالاخره این مبلغی است که فقط گوشهای از مشکل بچهها را در شب را عید پُر میکند.