پرسپولیس نیوز : قائم مقام باشگاه پرسپولیس با پنجعلی و دایی درباره تقسیم 2 میلیارد تومان در بین بازیکنان و کادر فنی فردا تشکیل جلسه میدهند. بالاخره پس از کش و قوس فراوان پرسپولیسیها موفق شدند تا 2 میلیارد تومان کمک از وزارت ورزش بگیرند و آن را برای ترمیم بخشی از مشکلات تیمی خود در آستانه دو بازی حساس لیگ برتر خرج کنند.

از همین رو قرار است فردا جلسهای بین منتقمی قائم مقام باشگاه و دایی و همچنین پنجعلی برگزار شود تا میزان پرداختی به بازیکنان و کادر فنی و اطرافیان تیم مشخص شود.

گفتنی است پس از تهیه این لیست پرسپولیسیها میتوانند دریافتی های خود را بعد از حدود 8 ماه بگیرند.