تيم فوتبال پرسپوليس در حالي تمرين امروزش را پشت سر گذاشت که همه بازيکنان مصدوم از جمله پيام صادقيان و محمد عباسزاده پا به پاي ساير بازيکنان به تمرين پرداختند.

تمرين امروز سرخپوشان پايتخت از ساعت 16 در ورزشگاه درفشيفر آغاز شد و علي دايي با در اختيار داشتن تمام بازيکنانش، تيم خود را براي بازي هفته ماقبل پاياني ليگ مقابل راهآهن آماده کرد.

به گزارش ايسنا، بارش باران قبل از شروع تمرين باعث شد زمين چمن کمپ به هنگام حضور بازيکنان لغزنده باشد.

*تعداد انگشتشماري هوادار از روي سکوها تمرين امروز سرخپوشان را تماشا کردند.

*مولايي، بدنساز تيم پرسپوليس بعد از اتمام دوران محروميتش، از امروز در تمرين پرسپوليس حاضر شد.

*سرخپوشان ابتدا به مدت 10 دقيقه دويدند و سپس زير نظر علي دايي به انجام کارهاي تاکتيکي پرداختند.

*رضا محمدي، امير عابدزاده و نيلسون کوريا نيز زير نظر بهزاد غلامپور به تمرينات دروازهباني مشغول بودند.

*تمرين امروز در حالي برگزار شد که هيچ يک از مديران باشگاه در تعطيلات براي ديدن بازيکنان به درفشيفر نيامدند.

*غيبت علي پروين در تمرينها باعث شده تا نگراني بازيکنان در هفتههاي پاياني بابت پرداخت نشدن مطالباتشان بيشتر شود.

*هواداران حاضر در تمرين امروز، نسبت به تصميمات کميته انضباطي در قبال باشگاه فولادخوزستان اعتراض داشتند. تعدادي از هواداران در گفتوگو با خبرنگاران معتقد بودند تيم فوتبال فولادخوزستان بايد به دليل حرکات برخي از تماشاگرانش از سوي کميته انضباطي محروم شود.

*تمرين جمعه و شنبه پرسپوليس با تصميم علي دايي پشت درهاي بسته برگزار ميشود و خبرنگاران اجازه ورود ندارند.

تيم فوتبال پرسپوليس روز يکشنبه در ورزشگاه يکصدهزار نفري آزادي ميزبان راهآهن است و در هفته پاياني ليگ ميهمان استقلال خوزستان خواهد بود.