پوستر ادوار مختلف جام جهاني در سايت فيفا منتشر شد که ديدن آن خالي از لطف نيست.

سايت فيفا، تخت عنوان «آلبوم خانوادگي» پوسترهاي ادوار مختلف جام جهاني از سال 1970 در مکزيک تا سال 2014 برزيل را منتشر کرده است.پوستر جام جهاني 1970 مکزيکپوستر جام جهاني 1974 مونيخ - آلمانپوستر جام جهاني 1978 - آرژانتينپوستر جام جهاني 1982 - اسپانياپوستر جام جهاني 1986 - مکزيک

پوستر جام جهاني 1990 - ايتالياپوستر جام جهاني 1994 - آمريکاپوستر جام جهاني 1998 - فرانسهپوستر جام جهاني 2002 - کره جنوبي و ژاپنپوستر جام جهاني 2006 - آلمانپوستر جام جهاني 2010 - آفريقاي جنوبيپوستر جام جهاني 2014 - برزيل