به گزارش خبرگزاری فارس، آخرین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال امروز از سوی فیفا اعلام شد و شاگردان کارلوس کیروش با پنج پله صعود در مکان سی و هفتم دنیا ایستادند. ایران در ردهبندی تیمهای آسیایی همچنان در رده نخست قرار دارد و تیمهای ژاپن و ازبکستان به ترتیب در ردههای بعدی هستند.
اسپانیا همچنان در این ردهبندی در جایگاه اول دنیا قرار دارد و پس از آن تیمهای آلمان، پرتغال، کلمبیا و اروگوئه در ردههای دوم تا پنجم قرار دارند.
تیمهای ملی نیجریه و بوسنی و هرزگوین دیگر رقیبان ایران در رقابتهای جامجهانی 2014 برزیل به ترتیب در مکانهای چهل و پنجم و بیست و پنجم قرار دارند.

* ردهبندی 10 تیم نخست دنیا به شرح زیر است:
1- اسپانیا
2- آلمان
3- پرتغال
4- کلمبیا
5- اروگوئه
6- آرژانتین
7- برزیل
8- سوئیس
9- ایتالیا
10- یونان

* ردهبندی 10 تیم نخست آسیا نیز به شرح زیر است
1- ایران
2- ژاپن
3- ازبکستان
4- کرهجنوبی
5- استرالیا
6- اردن
7- امارات
8- عربستان
9- عمان
10- قطر