سیمونه په په ۳۰ ساله نامی که یوونتوسی ها به عنوان یک وینگر امید بسیاری به او داشتند و با علاقه بسیار به تورین آمد .


سال ۲۰۱۰ بود که بپه ماروتا په په را با مبلغ ۷/۵ میلیون یورو از اودینزه خرید تا یوونتوس یک وینگر ملی پوش داشته باشد.


در فصل ۲۰۱۰-۲۰۱۱ په په نمایش قابل قبولی داشت و توانست در ۳۰ بازی ۵ گل به ثمر برساند تا اعتماد کونته را به خود جلب کند.


فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ فصل رویایی په په در یوونتوس بود. سیمونه با کمک استفان لیختشنایر از عوامل قهرمانی بیانکونری در آن فصل بود تا تبدیل به شماره ۷ دوست داشتنی تورین شود.


گل تساوی یوونتوس در سن پائولو در آن سال که بازی ۳-۳ مساوی شد را په په زد و یکی از گل های بسیار حساس و زیبا په په در دوران فوتبالی خود بی شک در بازی با لاتزیو و با ضربه قیچی بود که این گل از عوامل کسب اسکودتو برای یوونتوس بود.در آن سال تیفوسی های یوونتوس لقب (( په په سریع )) را به او داده بودند.


مصدومیت مزمن

اما اواخر سال ۲۰۱۲ در ماه دسامبر تلخ ترین لحظه برای په په رقم خورد, په په از ناحیه ران چپ مصدوم شد و چند ماه دور از میادین بود.ابتدا خود او و هواداران تصور میکردند که این مصدومیت مانند دیگر مصدومیت های فوتبالی است و په په پس از بهبودی به تیم برمیگردد.اما مصدومیت او طولانی شد تا این که پس از حدود یک سال دوری از مستطیل سبز در کوپا ایتالیا در بازی با مقابل آولینیو توانست ۸ دقیقه برای یووه بازی کند تا خود و هواداران را خوشحال کند.
اما چند روز بعد باز هم خبر از مصدومیت کهنه او داده شد و این ضربه سختی به سیمونه بود.به گفته پزشکان په په این فصل را هم از دست داد تا با احتساب پایان فصل سیمونه په په حدود دو سال از فوتبال دور بماند.
اکنون وضعیت په په در هاله ای از ابهام است.شنیده ها حاکی از این است که با مصدومیت های مختلف و سنگین او ماهیچه پای او ضعیف شده است و با بهبودی دوباره باز هم با برگشت به تمرینات دوباره مصدوم میشود و وضعیت دردناکی را برای په په به وجود اورده است.

حال باید دید وضعیت سیمونه به کجا میرسد آیا میتواند به فوتبال برگردد یا باید در عین ناباوری از فوتبال خداحافظی کند؟ در حال حاظر ارزش په په در ترانسفر مارکت حدودا ۳ میلیون یورو است.